نکته هایی درباره رزومه
رزومه مدرکی است بیانگر توانایی ها، مهارتها و دستاوردهای شما به عنوان یک کارجو. رزومه یک ابزار بازاریابی برای فروش خود به کارفرمایان است.

با نگاه اول کارفرما، طی ۱۰ تا ۲۰ ثانیه رزومه شما، تاثیر خود را میگذارد. به این منطور، سعی کنید از فونت های حرفه ای و ساده استفاده کنید.
بعداز انتخاب قونت مناسب، فرمت مناسب برای نوشتن رزومه را انتخاب کنید. فرمتی که خواندن و دنبال کردن آن را آسان کند. تمیز و شفاف باشد.
حداقل حاشیه ۱.۵ سانتی متر را در صفحات رزومه رعایت کنید.
اندازه قلم نگارش را بین ۱۰ تا ۱۲ انتخاب کنید.
بین هر بخش از رزومه خود، یک خط فاصله بگذارید.
رزومه خود را با مهمترین اطلاعات که اطلاعات شخصی می باشد، شروع کنید.در بخش بعدی، تجربه و سوابق کاری خود را بیان کنید.کجا، چه کاری و جه مدت و به ترتیب از اخرین شغل خود شروع کنید. سپس مهارت ها و توانمندی های خود ر ا ذکر کنید.
در بخش اخر، اگر تمایل داشتید میتوانید علاقه مندی های خود را بیان کنید.