کارجویان با صنعت شما تناسب دارد کارجویان بیشتری بیابید
 • نیما نادری
 • موقعیت جغرافیایی: تهران/ تهران
 • تجربه ها: تازه کار
 •  کارجویانی که درلیست کوتاه قرار داده اید
 • موقعیت جغرافیایی: /
 • Experience:
 • موقعیت جغرافیایی: /
 • Experience:
 • موقعیت جغرافیایی: /
 • Experience:
 •  درخواست کنندگان مشاهده همه
  هیچگونه درخواستی یافت نشد
   مشاغل من مشاهده همه
  هیچ شغلی توسط شما ثبت نشده است