کارجویان با صنعت شما تناسب دارد
 • زهرا جبلی
 • موقعیت جغرافیایی: تهران/ تهران
 • تجربه ها: هفت تا ده سال
 • علی خنج
 • موقعیت جغرافیایی: تهران/ تهران
 • تجربه ها: بیش از ۱۵ سال
 • Somayeh Amiri
 • موقعیت جغرافیایی: تهران/ تهران
 • تجربه ها: یک تا دو سال
 • کارجویانی که درلیست کوتاه قرار داده اید
 • موقعیت جغرافیایی: /
 • تجربه ها:
 • درخواست کنندگان مشاهده همه
 • موقعیت جغرافیایی: /
 • تجربه ها:
 • موقعیت شغلی:
 • مشاغل من مشاهده همه
 • مدیر داخلی
 • تهران/تهران, کمتر از ۱ سال
 • بلیطهای من مشاهده همه