جستجوی مجدد
وضعیت شغلی درحال حاضر
تجربه ها
موقعیت جغرافیایی
صنعت
بالاترین مدرک
0 کارجو یافت شد
 همه را انتخاب کنید
تهران/ تهران
بالاترین سطح تحصیلات: لیسانس تکنولوژی
تجربه ها: تازه کار
0 کارجو یافت شد