جستجوی مجدد
نوع شغل
موقعیت های شغلی به تفکیک محل جغرافیایی
لیستها به تفکیک صنعت
شغل ها به تفکیک عملکرد/ سمت شغلی
شغل ها براساس تجربه
شغل های یافته شده ۱
 همه را انتخاب کنید

 تهران / تهران, کمتر از ۱ سال
ارسال شده 1396/11/16
دارای سواد و ذهن پویا و توانایی تحقیق. جهت مشاوره و حل مشکلات در صنایع لاستیک و پلاستیک

شغل های یافته شده ۱