جستجوی مجدد
نوع شغل
موقعیت های شغلی به تفکیک محل جغرافیایی
لیستها به تفکیک صنعت
شغل ها به تفکیک عملکرد/ سمت شغلی
شغل ها براساس تجربه
شغل های یافته شده ۵
 همه را انتخاب کنید

 تهران / تهران, یک تا دو سال
ارسال شده 1396/11/22
روابط عمومی


 تهران / تهران, یک تا دو سال
ارسال شده 1396/11/19
خدمات گردشگری


 تهران / تهران, کمتر از ۱ سال
ارسال شده 1396/11/16
دارای سواد و ذهن پویا و توانایی تحقیق. جهت مشاوره و حل مشکلات در صنایع لاستیک و پلاستیک


 تهران / تهران, تازه کار
ارسال شده 1396/11/16
در زمینه کامپاندینگ لاستیک تجربه و آشنایی داشته باشد


 اصفهان / اصفهان, دو تا پنج سال
ارسال شده 1396/11/13
اداره تیم بازاریابی

شغل های یافته شده ۵