جستجوی مجدد
نوع رویداد
محل رویداد
رویداد
نمایشگاه

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
صبح ۱۰-الی ۱۷ عصر
تهران
نمایشگاه کار و پیشه
یک روز شبکه سازی کاری و حرفه ای- بیزنس نتورکینگ
نمایشگاه فرصت های شغلی
نمایشگاه شرکت ها و کسب و کارها، استارت اپ ها
سمینارهای آموزشی همراه با گواهی حضور مورد تایید کالج مدیریت کسب و کار کاناداسمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
تولید محتوا: خبرنگاری به زبان ساده


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
معرفی پروژه کارآفرینی علاقه مندی های گردشگران
ایجاد هزاران شغل در مناطق محروم، روستاها و شهرستان ها


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
کار آفرینی برای معلولین و جانبازان


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
آی تی و دنیای مشاغل


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
گردشگری: ایجاد کننده اشتغال و کارآفرینی


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
کسب و کار زنان از منزل


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ی کشورهای خود محسوب می‌شوند. موفقیت زنان كارآفرين در جوامع نه ‌تنها سبب سودهای اقتصادی می‌شود، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌نمایند. زنان به دلایل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی، وارد کارآفرینی می‌شوند. چون کارآفرینی راهی برای برون‌رفت از بیکاری معمول است.
به سه دليل مهم توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد، كشورها به مقوله كارآفريني اهمیت می دهند.


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
دیجیتال مارکتینگ


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
کار و پیشه - پورتال همیشه رایگان کاریابی برای کارفرمایان و کارجویان


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
استارت اپ ها بستر کارآفرینی امروز و آینده کشور


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
فرانچایز؛ نظم دهی به سرمایه ها و مشاغل


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
صادرات - تامین کننده ارز و ایجاد کننده شغل


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
نقش بانک ها و سرمایه گذاران در کارآفرینی و ایجاد شغل


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
پورتال های برون سپاری مشاغل


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
نقش تولید محتوا در کسب و کارهای امروزی


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
ارتباط کسب و کارها و رسانه ها


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
کارآفرین نه کارمند - استفاده از امکانات دولتی و سازمانها برای حمایت از استارت اپ ها


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران
معرفی کالج مدیریت کسب و کار کانادا


سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران تهران
کسب و کارهای کوچک small business
- تعریف کسب و کار کوچک از نظر اندازه
- طراحی و تدوین طرح کسب و کار
- شناخت توانایی های خود
- چگونه شروع کنیم
- تهیه نقشه راه
- محیط کسب و کار
- بررسی میزان سرمایه موجود
- استفاده از ایده دیگران
- استفاده از شبکه های مجازی
- تبلیغات جذاب
- استفاده از نظرات مشاور کسب و کار
- کسب و کارهای کوچک مناسب امروز