سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
بزرگراه چمران، ورودی شمالی سازمان صدا و سیما، درب اختصاصی مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
کار آفرینی برای معلولین و جانبازان

خرید بلیط

پوشش رسانه ای

با دوستانتان به اشتراک بگذارید