سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
بزرگراه چمران، ورودی شمالی سازمان صدا و سیما، درب اختصاصی مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
کسب و کارهای کوچک small business
- تعریف کسب و کار کوچک از نظر اندازه
- طراحی و تدوین طرح کسب و کار
- شناخت توانایی های خود
- چگونه شروع کنیم
- تهیه نقشه راه
- محیط کسب و کار
- بررسی میزان سرمایه موجود
- استفاده از ایده دیگران
- استفاده از شبکه های مجازی
- تبلیغات جذاب
- استفاده از نظرات مشاور کسب و کار
- کسب و کارهای کوچک مناسب امروز

خرید بلیط

پوشش رسانه ای

با دوستانتان به اشتراک بگذارید