سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
بزرگراه چمران، ورودی شمالی سازمان صدا و سیما، درب اختصاصی مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
کارآفرین نه کارمند - استفاده از امکانات دولتی و سازمانها برای حمایت از استارت اپ ها

خرید بلیط

پوشش رسانه ای

با دوستانتان به اشتراک بگذارید