مسیر دسترسی

دانلود نقشه و اطلاعات مسیرهای مختلف به نمایشگاه کار و پیشه با ماشین، مترو و یا هواپیما را داشته باشید..

دسترسی با هواپیما

بزرگراه چمران- روبروی پمپ بنزین ولنجک - قبل از هتل استقلال - خروجی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- درب اختصاصی مرکز همایش ها.

دسترسی با وسیله نقلیه شخصی

بزرگراه چمران- روبروی پمپ بنزین ولنجک - قبل از هتل استقلال - خروجی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- درب اختصاصی مرکز همایش ها.

دسترسی از مرکز شهر

بزرگراه چمران- روبروی پمپ بنزین ولنجک - قبل از هتل استقلال - خروجی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- درب اختصاصی مرکز همایش ها.

دسترسی با مترو

بزرگراه چمران- روبروی پمپ بنزین ولنجک - قبل از هتل استقلال - خروجی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- درب اختصاصی مرکز همایش ها.